10/09/2018
door Joep Everts
Geef een reactie

Improviseren: tips voor omgaan met onvoorziene omstandigheden.

Improviseren: tips voor omgaan met onvoorziene omstandigheden.

 

Hoe geregeld ons leven ook is, het gaat vaak toch anders dan we ons voorgesteld hadden… En wat dan te doen?

Als musicus improviseer ik vaak samen met anderen. Improvisatie komt van het Latijn en betekent o.a. onvoorzien. Het is vaak wonderbaarlijk wat voor resultaten, zowel muzikaal als op persoonlijk niveau, dat oplevert.
Kunnen we hier een aantal principes uit distilleren die we ook op andere gebieden kunnen gebruiken?

1: Helder waarnemen: wat hoor ik. Wat voel ik, emotioneel, lichamelijk. Zet al je zintuigen open! Van daaruit volgt :

2: Niet oordelen. Niet over jezelf, niet over de ander. Misschien wel de lastigste… Vanuit het niet oordelen ontstaat er ruimte voor een authentieke en passende reactie. Niet bedacht of vanuit routine, maar creatief en persoonlijk.

3: Durf! Geef vorm aan die impuls en laat die horen en zien. Je hebt geen idee hoe precies die vorm eruit gaat zien. En hoe die ontvangen wordt…

En dan ben je weer bij 1… Het is een voortdurende cirkel die je (samen) doorloopt, waar de stappen elkaar soms ook overlappen en inhalen. Je komt in een spelende staat waarin je als vanzelf reageert en weer ruimte geeft.
Wat je hiervoor nodig hebt is een veilige ruimte en spelregels. Die je zelf en samen bepaalt. Je zou het ook cultuur kunnen noemen. Dat vereist dus ook discipline en afbakening.
Ik benieuwd of deze vorm ook in andere gebieden kan werken; heb je daar ervaring mee, of zijn er vergelijkbare vormen?

Als je zelf wil ervaren hoe je je improvisatievermogen zowel muzikaal als persoonlijk kan ontwikkelen zijn er nog plekken op de driedaagse muziek en yoga van 28 to 30 september; zie voor hier voor meer info!

 

10/07/2018
door Joep Everts
Geef een reactie

Privacyverklaring Klanklichaam

Privacyverklaring Klanklichaam, Joep Everts

Je wilt grip hebben op de online sporen die je nalaat en  weten wat er met je gegevens gebeurt. Dat vind ik zelf ook logisch, dus ik heb onderstaande privacyverklaring met zorg opgesteld. 

Bezoek je mijn site, mail je mij of neem je op een andere manier contact met me op, dan ontvang ik persoonsgegevens van je. Het zijn er misschien niet veel, maar ik bewaar en verwerk die gegevens van je wel. Daarom kun je in deze privacyverklaring lezen waarom dat gebeurt, wat er met je gegevens gebeurt en hoe je ze kunt aanpassen of laten verwijderen.

 

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om mijn website, producten en diensten te gebruiken.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Klanklichaam  verwerkt je persoonsgegevens zodra je contact met mij opneemt. Dat kan zijn doordat je je inschrijft voor mijn nieuwsbrief, het contactformulier invult, mij belt of e-mailt.

Dat betekent dat ik een of meer van de volgende persoonsgegevens van je verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je mij geeft, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

 

 

Waarom verwerk ik de persoonsgegevens?

Grofweg heb ik twee redenen waarvoor ik je persoonsgegevens nodig heb. De eerste reden is dat ik ze gebruik om contact met je te kunnen onderhouden, bijvoorbeeld om te kunnen bellen, mailen of post toe te sturen. De tweede reden is dat ik ze gebruik om bezoekersgedrag te analyseren om mijn website verder te verbeteren.

Wat doe ik niet met je gegevens?

Ik verkoop je gegevens niet en geef ze niet door aan anderen. Ook gebruik ik ze niet om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen of om besluiten te nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dat wil zeggen dat ik geen gebruik maak van computerprogramma’s of –systemen waar geen mens meer aan te pas komt.

Met welke derde partijen deel ik je persoonsgegevens?

Normaliter ben ik de enige die toegang heeft tot je gegevens. Maar er zijn derde partijen die toegang hebben tot je gegevens of een deel daarvan. Dat is alleen het geval als de wet daartoe verplicht of als dat voor mij noodzakelijk is om mijn bedrijf goed te kunnen uitvoeren.

Het gaat om de volgende ‘derden’:

 • De websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
 • De nieuwsbriefsoftware, voor het kunnen verzenden van de digitale nieuwsbrief
 • Google Analytics, voor de analyse van de gegevens van bezoekers van mijn website.

Met deze partijen heb ik verwerkersovereenkomsten afgesloten of ik ben daar nog mee bezig.

Wat doe ik met mijn nieuwsbrief?

Via mijn site kun je je inschrijven voor mijn nieuwsbrief, workshop of training. Bij elke mail of nieuwsbrief die ik verstuur heb je de mogelijkheid je weer af te melden.

Hoe lang bewaar ik je persoonsgegevens?

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik je gegevens verzamel.

Oftewel:

 • Heb je je ingeschreven voor mijn nieuwsbrief? Dan bewaar ik je persoonsgegevens zolang je je niet uitschrijft.
 • Ben je klant of klant geweest? Dan bewaar ik je persoonsgegevens tot twee jaar na het laatste, noodzakelijke, zakelijke contact.
 • Hebben we om een andere reden zakelijk contact? Dan verwijder ik je persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na het laatste contact.

 

Er is een uitzondering: als ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?

Klanklichaam neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.

Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@klanklichaam.nl

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Natuurlijk kun je je persoonsgegevens inzien, corrigeren of (laten) verwijderen.

De gegevens waarmee je staat ingeschreven in de nieuwsbrief kun je zelf inzien, aanpassen of verwijderen via de link onderaan die nieuwsbrief. Neem contact met me op als je andere gegevens wilt aanpassen. Ik reageer uiterlijk binnen vier weken op je verzoek, waarschijnlijk sneller, maar ja, ik ben ook wel eens op vakantie of om andere redenen niet goed bereikbaar.

Heb je een klacht, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem contact op!

 

13/06/2018
door Joep Everts
Geef een reactie

Goede en slechte lessen…

ik geef ook workshops muziek op een veelheid aan scholen. Afgelopen tijd was ik op een scholengemeenschap werkzaam. De eerste twee klassen gingen gemakkelijk, de leerlingen waren enthousiast, geconcentreerd, wilden samenwerken.
Als de derde klas binnenkomt voel ik al: dit wordt anders. En dat is het ook. Leerlingen luisteren niet naar mij en naar elkaar. Iedereen wil de hoofdrol. Er zijn voortdurend opmerkingen en kleine incidenten. Bij het samenspelen kunnen ze in eerste instantie onmogelijk samen een ritme creeëren. Interessant wat dat met mij en de begeleidende leraar doet….. Het is moeilijk om niet de strijd aan te gaan. Het ongemak te verdragen. De andere docent houdt uiteindelijk een donderpreek waarin hij zegt dat hij zich kapotschaamt. Dan wordt het even wat stiller.
Ik ga dan wat meer de dialoog aan, en vanuit metacommunicatie vraag ik hoe ze beter kunnen samenspelen. Daar komt geen concreet antwoord op, maar ik zie dat sommige gaan nadenken. Als ze uiteindelijk onder mijn leiding een muziekstuk kunnen maken geven ze terug dat ze wel leiding nodig hebben. Mijn wedervraag is dan of dat altijd zo leuk is, en of er ook een manier zou kunnen zijn om meer zelfstandig te kunnen werken.
In de reflectie betrap ik me er zelf (weer) op dat ik met andere docenten spreek over deze les als minder goed dan de andere. Maar als ik er wat meer over doordenk heeft deze groep eigenlijk de grootste ontwikkeling doorgemaakt. Ze hebben ervaren dat ze degelijk iets samen konden doen, en sommigen gaan nadenken hoe ze dat meer zouden kunnen, en wat daarvoor nodig is.
Ik ben zeer geïnspireerd door de uitgangspunten van Carol Dweck, en het procesgericht werken. Maar het blijft confronterend dat het be- en soms veroordelen van leerlingen, individueel of in een groep, zo diep in mij zit. Dat blijft een aandachtspunt waar ik aan mag blijven werken! Deze groep helpt mij beseffen: een goede les is niet per definitie een les waarin alle leerlingen iets ‘goed’ doen. Het is een les waarin gegroeid word, waarin grenzen worden verlegd, van jezelf en de leerlingen. En waarin van ‘een 3 naar 4 gaan’ net zo waardevol, en soms waardevoller, is dan van ‘7 naar 8’.
Wat is jullie ervaringen met ‘goede en slechte lessen’?

20/09/2017
door Joep Everts
Geef een reactie

Toonrede 2017

geachte leden van de Nederlandse Samenleving!

Er klinken veel verschillende geluiden heden ten dage. En dat geeft een veelkleurig resultaat. Zachte klanken die troosten en verbinden. Ritmische die energie en plezier opwekken. Luide dissonante die uiting geven aan frustratie en woede. En dat allemaal in een onvoorspelbare compositie.
Muziek bestaat bij de gratie van afwisseling, van spanning en ontspanning, van contrasten Het is belangrijk dat de komende periode al deze klanken gehoord mogen blijven worden..
We zullen dus ons uiterste best moeten doen te blijven luisteren; want luisteren is de basis van muziek maken. Luisteren naar jezelf, en naar de ander. Ook, en misschien juist, als die een heel ander geluid maakt dan jezelf.
We zijn deel van een heel groot orkest, en de som van de individuele spelers is meer dan het geheel der delen. Dat besef en de ervaring daarvan kan ons helpen in moeilijke tijden. Maar ook het gezamelijk delen van geluk en voorspoed geeft verdieping aan ons leven.
Samengevat: we gaan niet bezuinigen op creativiteit, verbinding en inzet. Met al het talent, ervaring van de spelers zien we de Symfonie der Nederlanden vol vertrouwen tegemoet.

 

25/04/2017
door Joep Everts
Geef een reactie

Verzinnend Zingen

Improviserend zingen  is een van de leukste manieren om met muziek bezig te zijn, een ontdekkingsreis door je stem én je geest. Vrij van verwachtingen en resultaat. En samen improviseren is nog leuker!  Daar  is nu een nieuw initiatief voor: het KobranieKoor! Het is vernoemd naar de gelijknamige methode waardoor iedereen kan meedoen, ongeacht ervaring, stijl, leeftijd. Het enige wat nodig is zijn je oren, een open houding en durven je stem te te laten horen. In InfoKobranieKoor kun je meer lezen. Medio juni kun je  in Arnhem vrijblijvend kennismaken. Neem gerust contact op als je meer wilt weten of je op wilt geven!

18/11/2016
door Joep Everts
Geef een reactie

Beleef je eigen Klank

Op 22 januari geef ik weer een workshop “Beleef je eigen Klank” in Arnhem.  In een middag ga je aan slag met een uitdagend slagwerkinstrumentarium, stem en wat er nog meer langs komt. Samen muziek maken is behalve heel plezierig, helend voor lichaam en geest. Het ontspant, geeft energie, verbindt, inspireert. Een middag vol beweging, klank én stilte. (Her)ontdek je muzikale en speelse kant weer. Dé manier om het nieuwe jaar te beginnen!

In de flyer meer info: je_flyer_eigenklank_22-01-2016

“We spelen niet meer omdat we oud worden, we worden oud omdat we niet meer spelen” Mark Twain

 


Top