Praktisch en Prijzen

Elke groep en persoon is anders. Dus Klanklichaam werkt op maat. Naargelang de mogelijkheden qua tijd, ruimte, financiën. Daarvoor is het belangrijk de vraag zo helder mogelijk te formuleren. Wat speelt er, en hoe zou het gewenste resultaat er uit moeten zien?

In een kennismakingsgesprek onderzoeken we deze vragen en de mogelijkheden. Naar aanleiding daarvan doet Klanklichaam een aanbod. Variërend van een sessie van een uur tot een traject. Helder geformuleerd en onderbouwd. Eventueel in samenwerking met iemand uit uw organisatie of iemand uit mijn netwerk van professionals.

Kosten
Een kennismakingsgesprek is gratis

Uurtarief coaching (inclusief BTW)

privé                70 euro
Zakelijk           90 euro

Teamcoaching, leidinggeven (groepen)
Dagdeeltarief vanaf 500 euro (afhankelijk van grootte groep,plaats, tijd)

Voorbereidings/intake gesprek per uur 60 euro

Lezingen, presentaties vanaf 750 euro

Exclusief BTW en reiskosten vanaf Huissen (Arnhem).
Inclusief gebruik en opstelling instrumentarium.

Klanklichaam werkt ( behalve voor coaching) op locatie. Daarbij is heel veel mogelijk. Een belangrijke voorwaarde is dat er enerzijds geluid mag worden gemaakt, en aan de andere kant ook geen storende overlast van buiten is. De ervaring leert dat in goed overleg dat bijna altijd te realiseren is. Verder moet de ruimte bereikbaar zijn zonder al te veel hoogteverschillen ivm vervoer instrumenten. Een standaardlift voldoet wanneer die verschillen er toch zijn.

Voor coachingssessies ontvang ik u in mijn werkruimte in Huissen


Top