Workshop teambuilding: het orkest!

Hoe komt er meer energie in de groep? Hoe kunnen we beter naar elkaar luisteren? Hoe kan er meer evenwicht in de groep komen, kan iedereen meespelen? Hoe kunnen we creatiever omgaan met uitdagingen? Hoe kunnen we gestructureerder werken? Zijn de rollen goed verdeeld in het team, is het voor iedereen duidelijk? Dat zijn voorbeelden van thema’s die bij samenwerken kunnen spelen.

Door samen te spelen op het laagdrempelige maar gevarieerde en verrassende  instrumentarium wordt snel hoor- en zichtbaar wat er speelt in een groep. Maar het geeft ook de mogelijkheid om verder te gaan: nieuwe overtuigingen en gedrag in te zetten. In een veilige omgeving. Waarin gespeeld kan worden, maar die ook een duidelijke spiegel is.

Daarnaast zorgt muziek voor verbinding in een groep: energie, creativiteit, focus en plezier zijn uitgangspunten voor samenspel. Deze werkvorm is geschikt van groepen van 10 tot honderd personen. De lengte kan variëren van 1 uur tot een ontwikkelingstraject. Naar gelang de vraag en mogelijkheden wordt een aanbod op maat gemaakt.

 

Zie voor de verdere praktische invulling en tarieven de pagina Werkwijze >>

Alleen ga je sneller. Samen kom je verder.
Afrikaans spreekwoord

 


Top